Likwidacja szkody to proces polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do ustalenia wysokości odszkodowania za powstałą szkodę, czyli czynności pomiędzy zgłoszeniem roszczenia przez poszkodowanego, a wypłatą odszkodowania bądź odmową.

Firma Cost Partner świadczy usługi dla sektora ubezpieczeniowego, oferując kompleksowy produkt w zakresie obsługi szkód. Współpraca Towarzystwa Ubezpieczeniowego z zewnętrznym podmiotem wykonującym likwidację szkód daje gwarancję szybkiego i profesjonalnego wykonywania powierzonych zadań, co wpływa na cały proces likwidacyjny, a także obniża koszt procedury likiwdacji szkody.

Współpracujemy z:
Uproszczona likwidacja szkód Techniczna likwidacja szkód Kosztorysowanie